April 3, 2012

Miks me valisime Compassioni?


Olles mõni aeg tagasi juhtunud laste sponsorlusega tegelevate heategevusorganisationnide peale internetimaailmas, ei saanud ma seda peast. Kogu infot oli nii palju. Mõtlesin vaid, et KUS olen ma elanud... et ma ei teadnud ekstreemse vaesusese laiusest ega selle sügavusest. See, mida ma lugesin ja vaatasin, MUUTIS mu südant.

Kõik need kolmanda maailma probleemid on meie eludest, kes me elame ühiskonnas, kus tööd on võimalik leida, sotsiaaltoetused olemas, abi riigi poolt, tasuta haridus ja kaitse kättesaadav arstiabi. Meil on nii palju, kuid tundub nagu oleks seda vähe, sest meie silmad on veelgi edukatel naabritel või jõukamatel naaberriikidel.

See pani mind väärtustama, seda mis meil on, ning elimineerima meie pere üleüldise raiskamise sinnamaani, kuhu meie suudame selle hetkel viia. Meil on veel paljugi, mida veelgi muuta. Mõistsin, et elame arenenüd ühiskonnas, kus raiskamine on muutunud igapäevaseks normiks ning isegi, et populaarseks. See pole õiglane inimkonna ega Jumala vastu.

Valiku tegemine

Olles liigutatud suurtest ülemaailmsetest vajadusest ja sellest tööst mida hulk organisatsioone teeb, otsustasin ma tutvuda suurimatega nendest. Külastasin nende veebilehti ning lugesin ja uurisin. Leidsin, et minu jaoks on oluline see, et saaksime lapse käekäigust teada ning temaga pidevas kontaktis olles teda tundma õppida. Tean, et selline kogemus õnnistab nii last kui tema sponsoreid. Tähtis oli Kristusekesksus. Compassioni programmis õpivad lapsed teise asjade hulgas ka piiblitundides Jeesuse kohta. Nii langeski otsus just Compassioni kasuks. Ei jäänud märkmata ka asjaolu, et tegu on rahusvahelises mastaabis ühe usaldusväärsema ning läbipasitvama finantspoolega heategevusorganisatsiooniga.

Compassion pakub lapsele tervishoiu jm alaseid õpetlikke tunde, huviala tegevust, kutseõpet, piiblitunde tervishoidu ja toitu. Vajadusel ka abi õppimisel, õppemaksude maksmisel ja vahel ka väljasõite.


Sügavuti tungiv vaesus

Ekstreemne vaesus paneb inimese tundma, nagu tal poleks väärtust. See tungib sügavale mõtteisse ja sellest on raskeim lahti saada. Ja see on üks asi, mida sponsorid oma kirjadega tahavad neile lastele edasi anda. teadmise, et " Sa väärid. Sa oled ilus. Jumal armastab Sind." See on nende laste  jaoks asendamatu ning määramatult tähtis. See võib muute nende elu.Kui Sa tunned huvi ühe lapse sponsoreerimise vastu või lihtsalt soovid rohkem infot, külasta Compassion Internationali lehte. Lisaks vastustele kõigile küsimustele on neil on suur hulk tohutult häid videosid üleval sponsorluse lehel. Compassion UK on sama organisatsiooni Inglismaal asuv haru.

Kui palju oled Sina varem kuulnud laste sponsorlusest?

Hedi

No comments:

Post a Comment

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com